Metsa ost ja metsahooldus Läänemaal, Hiiumaal ja Saaremaal

Metsa ost

Kasvava metsa ja raieõiguse ost

Ostame enamuse raietest tuleva sortimendi.

Kui soovid pakkumist võimalikult kiiresti, saada meile metsateatis ja metsamajandamiskava (raiepiirkonna takseerandmed).

Pakume

  • abi dokumentide vormistamisel
  • kiiret asjaajamist
  • õiglast hinda ja ausat mõõtmist
  • kindlat partnerlust 

Ostusortiment

  • Kase-, männi-, kuuse- ja haavapaberipuu
  • Küttepuit, okasküte
  • Leht- ja okaspuupalk, kasepakk
  • Männi- ja kuuselatt

Ostame kogu sortimendi ja aitame sul metsast maksimaalset tulu saada.

Paberipuu kokkuost

Ostame raiutud metsamaterjali. Paberipuu peab vastama kirjeldatud nõuetele.

Paberipuu kvaliteedinõuded

Küsi pakkumist

Kontakt

Info