Metsa ost ja metsahooldus Läänemaal, Hiiumaal ja Saaremaal

Paberipuu kvaliteedinõuded

1. Läbimõõt

Lubatud diameetrid vahemikus 6-60 cm, mõõdetuna koore alt. Kui diameeter ei mahu antud vahemikku, loetakse puu praagiks.

2. Pikkused

Standardpikkused paberipuidule on 3,0m ja 4,0m (+/- 10 cm). Mõõtmisel ümardatakse väiksema detsimeetrini.

3. Oksad ja laasimine

Oks peab olema laasitud tüvega paralleelselt, võimalikult tüve lähedalt nii, et oksa ja tüve vahele ei jääks tühimikku, mis takistaks koorimist. Harupuud ei ole lubatud.
Kui laasimine ei vasta esitatud nõuetele, loetakse materjal praagiks.

5. Võõrad puuliigid ei ole lubatud.

6. Mädanik

Pehme- ja kõvamädanikku on lubatud kuni 1/3 noti otsa läbimõõdust. Mahaarvestus tehakse mädaniku kahju osa ulatuses.

Metsakuiv ja laomädanik ei ole ühelgi juhul lubatud!

Koorem (virn), milles on rohkem kui 10% praaki (mädanik, diameeter, kõverus, laasimine jne.), mõõtmisele ei kuulu ja vastu ei võeta.

7. Paberipuit ei tohi sisaldada:

põlenud puitu, tahma, plastikut, metalli, kemikaale, kive ega muid võõrkehi.

Küsi pakkumist

Kontakt

Info