Metsa ost ja metsahooldus Läänemaal, Hiiumaal ja Saaremaal

Metsahooldus

Kas teadsid, et hooldatud metsa hektarilt teenid 50% rohkem tulu kui hooldamata metsast.

Pakume abi

  • majanduskavade tellimisel
  • raieplaanide koostamisel
  • metsateatiste koostamisel
  • toetuste taotlemisel

Teenused

Meilt saab tellida erinevaid metsahooldusteenuseid hooldusraietest lõppraieteni. 

  • Noorendike hooldus
  • Võsaraie (giljotiiniga)
  • Alusmetsaraie
  • Erinevad raie ja kokkuveoteenused
  • Harvendus ja uuendusraie
  • Metsamaterjalide maanteetransport

Abistame ka uue metsa rajamisel ja noorendike hooldamisel.

Saada päring

Kontakt

Info